<p>HONDENREGLEMENT: Regels voor het houden van honden op de camping.</p><p>Camping La Brouquere<br />Kleine camping in Frankrijk<br />Gers / Gascogne. Goed opgevoede honden en hun baasjes zijn van harte welkom op Camping La Brouquere maar er zijn wel enkele duidelijke regels....</p><p><img src="/images/icons/brouquere_logo_big.png" alt="Camping La Brouquere<br />Kleine camping in Frankrijk<br />Gers / Gascogne. Goed opgevoede honden en hun baasjes zijn van harte welkom op Camping La Brouquere maar er zijn wel enkele duidelijke regels..." /></p>
Camping La Brouquere - Gondrin - Gers - France

Regels voor hondenbezitters
Camping La Brouquere

Goed opgevoede honden en verantwoordingsbewuste baasjes zijn op Camping La Brouquere van harte welkom. Er gelden echter wel een aantal regels om te zorgen voor een veilige en aangename omgeving voor zowel kampeergasten als honden. Om verwarring en onzekerheid te vermijden zijn deze regels hieronder duidelijk beschreven. Hier wordt ook duidelijk gemaakt wat de gevolgen kunnen zijn voor hond en hondenbezitters als deze regels overtreden worden.

Handtekening voor akkoord

Bij aankomst op de camping worden hondenbezitters uitdrukkelijk gevraagd deze regels voor akkoord te ondertekenen. Zonder handtekening van de hondenbezitter wordt de hond niet op de camping toegelaten.

Regels voor het houden van honden op de camping

 • Uw hond is welkom op de camping (maximaal 2 per kampeerplaats) behalve als het een hond betreft uit de eerste of tweede categorie. Klik hier voor meer engelstalige informatie over deze honden uit de eerste en de tweede categorie (deze informatie is door de Franse overheid verstrekt).
 • Uw hond moet identificeerbaar zijn (bijvoorbeeld met een chip) en u dient in het bezit te zijn van een Europees dierenpaspoort voor uw hond.
 • U dient in het bezit te zijn van een geldig inentingsbewijs voor uw hond waaruit blijkt dat uw hond is ingeënt tegen rabiës (hondsdolheid).
 • Honden moeten overal en altijd op het camping terrein aan een fysieke riem aangelijnd blijven.
 • Op uw kampeerplek dient deze lijn maximaal zo lang te zijn dat uw hond binnen de grenzen van uw eigen kampeerplaats blijft.
 • Op geen enkel moment mag u uw hond op de camping zonder toezicht alleen laten (dus ook niet in uw caravan en/of in een bench).
 • Honden mogen uitsluitend buiten het campingterrein uitgelaten worden.
 • U dient de uitwerpselen van uw hond altijd meteen in zakjes op te rapen en daarna in de betreffende afvalton te deponeren.
 • Doet uw hond 'per ongeluk' zijn behoefte op het camping terrein, dan dient u dit onmiddelijk netjes op te ruimen en met voldoende water goed schoon te maken.
 • Uw hond mag geen overmatig overlast veroorzaken voor andere kampeergasten (dit is ter beoordeling van de campingleiding).
 • Bij het geringste vermoeden van mogelijk bijtgedrag dient uw hond gemuilkorfd te worden.
 • Agressief gedrag van uw hond dient door u onmiddelijk tot tevredenheid van de campingleiding gecorrigeerd te worden.
 • Is er een bijtincident waarbij uw hond iemand lichamelijk letsel toebrengt dan dient u uw verblijf op de camping omgaand af te breken en de camping te verlaten. De Franse wetgeving vereist dat zulke bijtincidenten bij de autoriteiten gemeld moeten worden wat verdere consequenties voor u en/of uw hond tot gevolg kan hebben.

Niet naleven van de regels

Worden deze regels herhaaldelijk niet nageleefd, dan loopt u het risico dat u de toegang tot de camping ontzegd wordt. In dat geval dient u alle openstaande rekeningen per direct te betalen en de camping omgaand te verlaten. Ook heeft u in dit geval geen recht op restitutie van de kosten van uw geboekte verblijf.

Handtekening(en) van de hondenbezitter(s)

Ik/wij verklaar/verklaren met deze voorwaarden akkoord te gaan en bovenstaande regels tijdens mijn/ons verblijf op Camping La Brouquere steeds te respecteren.

Datum: Naam: Handtekening:
 
 
   
 
 
   

Heeft u verdere vragen of opmerkingen over de regels voor het houden van honden op Camping La Brouquere, aarzel dan niet maar neem telefonisch of per email met ons contact op.

Camping La Brouquere
Kleine camping in Frankrijk
Gers / Gascogne

HONDENREGLEMENT
Regels voor het houden van honden op de camping

BeschikbaarheidZoeken